Útmutató a gyámság alá helyezéshez

Idős családtagom súlyosan leépült.  Egy hivatalos ügyben szükség lenne az aláírására, de szellemi és fizikai állapota miatt ez nem lehetséges. Mi a teendő? ” – kérdezi egy kedves olvasónk.

Ilyen esetben indokolt lehet a gyámság alá helyezés, az érintett személyi és vagyoni érdekeinek a megóvása miatt.

A gyámság alá helyezés bírósági eljárás útján rendelhető el abban az esetben, amikor súlyos elmezavar vagy elmegyengeség miatt a beteg ítélőképessége tartósan és teljeskörűen hiányzik és emiatt nem képes a saját ügyeinek a vitelére.

Az eljárás megindítására jogosultak a beteghez közel álló személyek, rokonok, de ezek hiányában  bármilyen érdekelt személy (pld. lakóház gondnoka, kórház, helyi közigazgatási szerv, stb).

Az eljárás illetékmentes, a keresetet az érintett személy lakóhelye szerint illetékes bíróságnál kell benyújtani, az elmezavarra utaló tények illetve a javasolt bizonyítékok megjelölésével (okiratok, tanúk, szakértői vélemény, stb).

Szükség esetén, a gyámság alá helyezési kérelem elbírálásáig, lehetőség van egy különleges gondnok kinvezésére,  aki az érintett személy ideiglenes képviseletére és gondozására illetve vagyonának a kezelésére hivatott.

A perben kötelező az ügyész részvétele, aki kivizsgálja az ügyet, kikérve egy elmeszakértői bizottság véleményét is. A szakértői vélemény általában néhány órát vesz igénybe, de sokszor megterhelő feladat a beteg szállítása, úgy az érintett, mint a család számára.

A bíróság köteles a beteget személyesen meghallgatni. Amennyiben az alperes egészségi állapota miatt lehetetlen a bíróságon való személyes megjelenés, lehetőség van a beteg tartózkodási helyén való meghallgatásra is.

A bíróság az eljárást lezáró jogerős ítéletben gyámot rendel ki,  általában a házastárs, egy közeli rokon vagy családi barát személyében.

Gyám lehet minden cselekvőképes, nagykorú személy, aki elvállalja és alkalmas ennek ellátására.

Újdonságnak számít, hogy a gyám személyét az érintett még cselekvőképes állapotban,  közjegyzői okiratban  is megjelölheti.

A gyám a gyámság alá helyezett cselekvőképtelen személy törvényes képviselője, ügyeiben önállóan jár el és köteles a cselekvőképtelen személyt gondozni. A cselekvőképtelen által személyesen aláírt jogügyletek megsemmisíthetők (kivételt képezve a kisebb jelentőségű hétköznapi ügyletek).

Amennyiben a gyámság alá helyezett személy állapota időközben javul, lehetőség van, bírósági eljárás keretében, a gyámság megszüntetésére.

 Amellett, hogy a gyámság alá helyezés az érintett személy érdekeit szolgálja, az illető jogainak a korlátozását is jelenti, megfosztja őt a döntési jogától, esetleg még akkor is ha ő ezt indokolatlannak tartja. A fent említett garanciális szabályok betartása elengedhetetlen az esetleges visszaélések és indokolatlan jogkorlátozások elkerülése és kizárása érdekében.