Miért jó önkéntesnek lenni?

Segíteni sokféleképpen lehet. Egyik leghatékonyabb módja az önkéntesség, amely nem csupán az érintett közösség, hanem maga az önkéntes javára is válik. Széles társadalmi rétegeket és bármely korosztályt érinthet az önkéntes munka, diákoknak, pályakezdőknek tapasztalatszerzést jelent, a nyugdíjas korosztálynak pedig segíthet elűzni a magányt vagy passzivitást.

Romániában az önkéntes tevékenységet a 2014/78-as számú törvény szabályozza, amelynek értelmében az önkéntesség magánszemélyek által, egyénileg vagy csoportosan, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, mások vagy a társadalom érdekében végzett közérdekű tevékenység.

Önkéntességet lehet vállalni a művészet, kultúra, sport, oktatás, kutatás, környezetvédelem, egészség, szociális, egyházi, humanitárius, közösségfejlesztési, emberjogi stb. szakterületeken.

A szakirányon belüli igazolt  önkéntes munka szakmai tapasztalatnak számít.

Ki lehet önkéntes?

Önkéntes lehet az, aki a munkajogi törvények értelmében munkaképességgel rendelkezik, tehát tizenhatodik életévét betöltötte. Kivételesen, szülői vagy törvényes képviselő beleegyezésével, önkéntesként tevékenykedhet a 15. életévét betöltött fiatal is, amennyiben a tevékenység életkorának, testi és értelmi fejlettségének, képességeinek megfelel valamint nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

A tevékenység a befogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntességi szerződés alapján folytatható.  A szerződés érvényeségi feltétele az írásos forma és tartalmaznia kell: a felek adatait, a közérdekű önkéntes tevékenység leírását, időtartamát, a felek jogait és kötelezettségeit, a támasztott szakmai elvárásokat illetve a szerződés felbontásának a feltételeit. A törvény tiltja, hogy az illető intézmény önkéntesekkel helyettesítse a fizetett munkaerőt, tehát a munkaszerződések megkötésének az elkerülése végett tilos önkénteseket foglalkozatni.

A szerződéshez kötelezően csatolni kell az önkéntesi lapot, amely tartalmazza a tevékenység részletes leírását és a munkavédelmi lapot, amelyben rögzíteni kell a munkával kapcsolatos útmutatásokat és utasításokat, a munkavédelmi törvényes előírások betartásával.

Az időszak lejártával az önkéntes kérésére a befogadó intézmény kiállít egy önkéntességet tanúsító oklevelet illetve egy tevékenységi beszámolót, amely tartalmazza a szolgáltatott tevékenységeket, a vállalt felelősségeket illetve az elsajátított készségeket.

A szerződés egyoldalúan felmondható bármelyik fél kezdeményezésére, egy 15 napos felmodási határidő betartásával.

Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár, de annál inkább önállóságra nevel, megtanít csapatban dolgozni, másokra odafigyelni, célokat kitűzni és ezeket megvalósítani.  Az önkéntes szerves tagja az adott közösségnek, ezáltal maga is gazdagodik szolidaritást, toleranciát tanul.