Az egyesületek felszámolásáról

“Egyesületünk több éve nem működik, a kuratóriumot képtelenség összehívni, ennek ellenére az adóhivatal folyton felszólít, hogy tegyük le a pénzügyi mérleget. Mit lehet tenni, hogyan lehet a nonprofit szervezetet bezárni, hogy ez a kötelezettség megszűnjön? – kérdezi olvasónk.

Az egyesületek megszűnését a 2000. évi 26-os számú Kormányrendelet szabályozza, megállapítva, hogy a nonprofit szervezetek a bírósági jegyzékből való törléssel szűnnek meg.

A feloszlatás jogszerűen, bírósági vagy taggyűlési határozat által történhet.

Az egyesület jogszerűen megszűnik ha letelt a határidő, amelyre létesült, a célját megvalósította vagy a cél beteljesülése lehetetlenné vált, ha a taggyűlés vagy az igazgató tanács több mint egy éve képtelen az ülését törvényszerűen megtartani vagy a tagok létszáma a törvényes határ alá csökkent.

A bírósági határozat általi felszámolás bekövetkezhet ha az egyesület célja, tevékenysége  vagy ezek megvalósítására használt eszközök törvénybe vagy közrendbe ütköznek, céljai eltérnek a statútumban megállapítottaktól, fizetésképtelenné vált vagy nem rendelkezik a szükséges közigazgatási engedélyekkel.

A felszámolásra irányuló kérést vagy az erre vonatkozó taggyűlési határozatot a székhely szerint illetések bírósághoz kell benyújtani. A csődbiztos személyét a bíróság nevezi ki, kivéve ha a felszámolást a taggyűlés dönti el, ugyanis ebben az esetben a határozatban kötelező módon rögzíteni kell a csődbiztos személyét is. Az ő feladata a leltár illetve a mérleg elkészítése, a folyamatban lévő jogügyletek folytatása, a hitelezők kifizetése, az aktívumok értékesítése, stb. A felszámolás után fennmaradt vagyon, a statútumban megjelölt eljárás szerint, a hasonló céllal rendelkező jogi személyeket illeti meg, magánszemélyekre nem átruházható.

A végelszámolást követően a csődbiztos kérelmezi az egyesület törlését az egyesületek és alapítványok bírósági jegyzékéből és az érdekelt személyek értesítik az adóhivatalt az egyesület megszűnéséről.